Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou řešeny pouze osobně s každým členem. Ke způsobu úhrady, jejich výši a dalších informaci slouží informační letáček, který má k dispozici trenér příslušné kategorie nebo jiný člen vedení.