O KLUBU

O KLUBU

Sportovní koncepce

Projekt “ Podpora spolku TJ Lokomotiva Louny a jeho činnosti v roce 2019″ je určen dětem od 0 do 23 let, pro zajištění jejich činnosti ve spolku. Základem projektu je vytvoření kvalitních sportovních podmínek, personální zabezpečení proškolených pracovníků a také vytvoření vhodného prostředí pro sportovní výchovu dětí a mládeže. Tréninkové jednotky probíhají ve sportovním zařízení v pravidelných intervalech (2x a 3x týdně) v Městské sportovní hale v Lounech, kdy provozovatelem tohoto zařízení je Správa sportovních zařízení města Loun, příspěvková organizace. U dětí z mateřských škol probíhá cvičení 1 x týdně v MSH Louny a dále průběžně v jiných prostorech. Zde se nejvíce praktikuje házená, florbal, karate a v zimních měsících také baseball a i jiné sporty. Mládež je rozdělena podle sportu, kterému se věnuje a podle věku do příslušné kategorie. Děti jsou vedeni trenéry, kteří byli předem seznámeni s činností klubu a prošli základním kurzem, ve kterém si osvojili základy práce s dětmi, samozřejmě základy herních prvků a činností ve sportu na který se zaměřují. Vedoucí skupin neboli trenéři si vytvářejí svůj plán, který vychází především ze zájmu dětí a mládeže a také pro potřeby konkrétního oddílu. S přípravou plánu mohou pomáhat i dobrovolníci z řad rodičů a přátel jednotlivých oddílů. Program zahrnuje především sportovní akce, soutěže, pravidelné návštěvy tělocvičny, sportovních utkání, soustředění a sportovní kempy, poznávací výlety, tábory, teoretické přípravy konkrétního sportu. Předností projektu je, že ačkoliv Lokomotiva Louny svou činnost provozuje jako celek, může si každý člen vybrat sport, který mu bude vyhovovat.

Naše vize

Jsme součástí tradičního spolku, který se věnuje sportovním volnočasovým aktivitám a výchovy mládeže v Lounech. Chceme být součást jejich životů a hlavním „hráčem“ při sportovní výchově dětí a mládeže v Lounech. Využijeme všech dostupných prostředků k naplnění našich priorit a budeme spolupracovat s dalšími subjekty. Chceme být finančně stabilním subjektem, který vytváří sportovní prostředí založené na našich pilířích a to je síla, hrdost a tradice. Chceme systematicky budovat jedinečnou zájmovou činnost pro děti a mládež z Loun a širokého okolí.

Sportovní kodex

Náš spolek se chce podílet se spolu s ostatními subjekty (škola, rodina, ostatní zájmové činnosti apod.) na společenském rozvoji jedinců nejen na hřišti, ale i mimo něj. Našim cílem je vždy „hrát“ smyslu fair play u jak dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni, tak i u dospělých, rodičů a fanoušků, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play Je pro nás způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

Klubový kodex

1. hraji fair play

2. sdílím cíle klubu

3. platím včas příspěvky

4. respektuji všechny členy klubu

5. dodržuji zásady slušného a společenského chování

6. sleduji info z klubu

7. omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech

8. dodržuji správnou životosprávu, zejména před zápasem a tréninkem – nekouřím

9. vždy potvrzuji nominaci do zápasů

10. na klubové akce nosím výhradně týmové oblečen

Rok založení : 1997

Oddílové barvy: modrá, bílá, červená

Dresy – bílé

Dresy – magenta